AB Lundby Åkeriet

 

Åskvädergatan 5

SE-418 34 Göteborg

Sweden

 

Orgnr:

556268-6393

 

Växel:

031-53 00 25

 

Fax:

031-53 91 40

Jan Toft

0708-86 76 69

Claes Toft

0708-86 76 68

Marie Bengtsson

0706-24 96 52

 Åkeriet startades 1911 av

Carl Teodor Toft

Första lastbilen inköptes 1923

John Toft (höger) hos

Bil & Truck med sina söner Ingemar och Idor

  Certifiering- Kvalitet-, Miljö-,Trafiksäkerhet- och Arbetsmiljö.

Lundby Åkeriets policys:

 

Miljöpolicy

                                                       

AB Lundby Åkeriet skall erbjuda

och utveckla transporttjänster med

hänsyn tagen till den miljöpåverkan

som uppstår i samband med denna

verksamhet. Våra insatser skall styras

av en sammanvägning av vad som är

ekonomiskt rimligt, tekniskt möjligt och ekologiskt motiverat.

 

(det innebär)

Arbetsmiljöpolicy

 

Vår målsättning är att vår viktigaste

resurs, personalen, ska trivas i sitt

arbete utan att ta onödiga risker.

 

(det innebär)

 

Kvalitetspolicy

                                             

Vår målsättning är att uppfylla

våra kunders krav och förväntningar

på utförda transporttjänster och

 levererat gods. Vi vill uppfattas av våra kunder som en seriös, tillförlitlig och högklassig transportör.

 

(det innebär)

 

Trafiksäkerhetspolicy

 

Inom Lundby Åkeriet skall både

ledning och  anställda ha en sådan

attityd och värdering till trafik och medtrafikanter, att företaget blir

betraktat som ett gott föredöme i trafiken.

 

(det innebär)

Lundby Åkeriet är certifierade av Sveriges Åkeriföretag i

Kvalitet ISO 9001, Miljö 14001, Trafiksäkerhet ISO 39001

och Arbetsmiljön enl AFS 2001:1.

Copyright ® 2011 lundbyakeri.se